Bodrum Belediyesi Çalışanı Hakkında Açılan Kamu Davası Sonuçlandı…

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ruhsat şube eski şefi O.K’nın yargılandığı davada, O.K hakkında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere, 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Bodrum Belediyesi içerisindeki bazı usulsüzlük iddialarını, Bodrum Belediye Başkanı ve bazı ilgililerle paylaşan ve daha sonra Bodrum kamuoyunda gündem olan konu hakkında “Kişisel […]

Bodrum Belediyesi Çalışanı Hakkında Açılan Kamu Davası Sonuçlandı…

Idari Yargida Iptal Davasi ve Tam Yargi Davasi 1024x594 1

Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ruhsat şube eski şefi O.K’nın yargılandığı davada, O.K hakkında İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere, 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Bodrum Belediyesi içerisindeki bazı usulsüzlük iddialarını, Bodrum Belediye Başkanı ve bazı ilgililerle paylaşan ve daha sonra Bodrum kamuoyunda gündem olan konu hakkında “Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak” suçundan belediye personeli O.K hakkında dava açılmıştı.

İddia Makamının Esas Hakkında Mütalaasında:

Olay tarihinde sanığın Bodrum Belediyesinde Yapı Ruhsat Birimi Şefi olarak görev yaptığı sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Bodrum Belediye Başkanlığı arasında Web Tapu sistemi üzerinden elektronik ortamda işlem yapılmasına dair protokol gereğince kendisine verilen görevi kötüye kullanarak müştekilerin tapu bilgilerini sorgulayıp müştekilerin tapu bilgilerine ulaştığı, müştekilerin tapu bilgilerini ele geçirdikten sonra kendisine haksızlık yapıldığını ve Belediye’de usulsüzlük yapıldığını iddia ederek Bodrum Belediye Başkanı ve kalem görevlisine gönderdiği, sanığın alınan savunmasında müştekilere ait tapu bilgisine Web Tapu üzerinden ulaştığını ve mesaj yoluyla Belediye Başkanına gönderdiğini kabul ettiği, bu haliyle sanığın Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçunu işlediği sabit olmakla sanığın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 136/1, 137/1.a, 43/1-2, 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.

Bodrum 6.Asliye Ceza Mahkemesi’ nin olayla ilgili verdiği karar şöyle ;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi CMK 232/3 Madde gereğince 15 gün içerisinde dava dosyasına eklenmek üzere;

1-) Sanığın ”kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma” suçunu işlediği mahkememizce sabit görüldüğünden, eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın136/1. maddesi uyarınca aynı Yasanın 61/1. maddesindeki ölçütlerden suçun işleniş biçimi ve sanığın suç kastının ağırlığı dikkate alınarak takdiren alt sınırdan
ayrılmaksızın 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-) Eylemin kamu görevlisi olan sanık tarafından görevin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştiği anlaşıldığından cezadan TCK nun 137/1-a mad. uyarınca 1/2 oranında artırılarak 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA

3-) Sanığın eylemini tek bir eylemle birden fazla katılana karşı birden fazla kez işlenmiş olması sebebiyle TCK 43/1-2.maddesi uyarınca takdiren 1/3 oranında artırım yapılarak 4 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-) Sanığa verilen cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak 5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi gereğince cezadan takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 YIL 4AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5-) Sanık hakkında başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına,

6-) Sanık hakkında 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih 2014/140 Esas, 2015/85 karar sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek,15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinde yapılan değişiklikte göz önünde bulundurularak 5237 sayılı TCK’nun 53/1-2-3. maddelerinin UYGULANMASINA,

7 Sanığa verilen cezanın miktarı itibariyle şartları oluşmadığından TCK 50,51 ve CMK231. Maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

8 Katılan Melike ve katılan Hüseyin kendilerini ayrı ayrı vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 17.900 TL vekalet ücretinin sanıktan alınarak ayrı ayrı katılanlara verilmesine,

9-) Yargılama giderinin, CMK’nın 324/4. maddesi uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutardan az olduğundan Devlet Hazinesine yüklenmesine, belirlenen tutardan fazla olması halinde ise, sanıktan tahsiline, yargılama giderinin döküm halinde
gerekçeli kararda gösterilmesine,

Dair, yapılan açık yargılama sonunda, iddia makamının hazır olduğu halde, sanık, sanık müdafii, katılan Hüseyin vekili ve katılan Melike vekilinin yüzüne karşı, hükmün tefhim tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere, mütalaaya uygun olarak karar verildi.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ