Hani, “Akbelen” neyse Bizim İçin “Sazköy” De Aynı’ydı.

Hani, “Akbelen” neyse Bizim İçin “Sazköy” De Aynı’ydı. Bodrum Belediye Meclisi İmar Komisyonu, Sazköy Mahallesi İmar Planı İptali teklifini görüşmeyi unuttu mu? Zamanın Bodrum Belediye Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden’ in kardeşine ait olan, ****85 bin metrekarelik alanın imara açılma kararının iptalinin görüşülmesine neden sessiz kalınıyor. Bodrum Belediye Başkanı seçilen Tamer Mandalinci karar alındığında, meclis […]

Hani, “Akbelen” neyse Bizim İçin “Sazköy” De Aynı’ydı.

Hani, “Akbelen” neyse Bizim İçin “Sazköy” De Aynı’ydı.

Bodrum Belediye Meclisi İmar Komisyonu, Sazköy Mahallesi İmar Planı İptali teklifini görüşmeyi unuttu mu? Zamanın Bodrum Belediye Meclis Üyesi Uğur İlhami Özden’ in kardeşine ait olan, ****85 bin metrekarelik alanın imara açılma kararının iptalinin görüşülmesine neden sessiz kalınıyor.

Bodrum Belediye Başkanı seçilen Tamer Mandalinci karar alındığında, meclis katip üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Olayın Özeti;

REKLAM ALANI

2023-107 Sayılı 3.8.2023 Tarihli Meclis Kararı; Bodrum Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25,30,31 ve 32 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara ilişkin Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 26.07.2023 tarih ve 2023-12 sayılı raporu doğrultusunda kabulüne, oy çokluğu ile karar verildi.

Kısaca, Bodrum Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25,30,31 ve 32 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazlara ilişkin Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ,Bodrum Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Aynı imar planı Bodrum Belediye Meclisince, daha önce iki kez reddedilmişti.

“2020-120 Sayılı 5.10.2020 Tarihli Meclis Kararı, İlçemiz Sazköy Mahallesi Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32 parsellere ilişkin Eko-Turizm Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu doğrultusunda reddine, oy birliği ile karar verildi.”

“2022-89 Sayılı 5.5.2022 Tarihli Meclis Kararı; “İlçemiz Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada 25,30,31,32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği” teklifi ve teklifin yasal dayanağı olan Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının, Aydın Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ve Plan Hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiğinden, İlçemiz Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada 25,30,31,32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği” teklifinin ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 28.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı raporunun reddine, oy birliği ile karar verildi.”

Bodrum Belediye Meclisi’nde 3.8.2023 tarihinde kabul edilen imar planı için, 05.10.2023 tarihinde meclis kararının tekrar görüşülmesi ve iptali için önerge verildi.”

Belediye Meclis Üyelerinden İmar Hukuku ve Kamu Yararı Konulu Önerge ;

Bodrum Belediye Meclisi’nin 05.10.2023 tarihli oturumunda, İbrahim Emre Köroğlu, Numan Cömert, Mustafa Coşkun, Emel Çakaloğlu, Özden Baysal, Uluç Tezer, Banu Özberk Dumanlı, Aşkın Parmak, Mustafa Çortoğlu, Yunus Arslanparçası ve Cafer Doğan’ın imzalarıyla bir önerge sunuldu. Önerge, imar hukuku ve kamu yararı konularını ele almakta olup, şu ifadeler yer aldı:

“İmar hukuku, kamu yararı ile bireysel çıkarların dengelenmesi gayesini gütmektedir. Anayasa Mahkemesi’nin tanımına göre, ulusun ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, toplumun bütün çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla girişilen çalışmalar, kamusal işlem ve eylemlerin yöneldiği amacı belirleyen siyasi ve sosyal değerlerin tümü kamu yararını oluşturmaktadır. Bu değerler, kişinin ve toplumun huzur ve refahını sağlamayı, kamu düzenini ve hizmetini hedefler. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında kamu yararı esastır ve bireysel yarara karşı korunması gereklidir.

Plan değişikliklerinin ise zorunlu durumlar haricinde yapılmaması, yapılacaksa üst ölçekli planlarla uyumlu olması ve kamu yararına dayandırılması gerekmektedir. Planlama, geleceği öngörmek ve yürütme sırasında değil önceden karar vermek olarak tanımlanır ve bu sürecin akılcı bir yönetim biçiminin temeli olduğu vurgulanmaktadır.

Bodrum Belediye Meclisi’ne sunulan bu önergenin, Sazköy’deki ekolojik turizm imar izninin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtmekteyiz. Sosyal devlet anlayışımız, dezavantajlı toplum kesimlerini gözetmek, toplumsal barış ve düzeni sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata müdahaleyi gerekli ve meşru görmektedir.”

Önerge metninde ayrıca, 03.08.2023 tarihli ve 107 sayılı Belediye Meclisi kararının geri alınması gerektiği belirtilerek, bu kararın hatalı olduğunun değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Zamanın Bodrum Belediye Meclis Başkanı Ahmet Aras doğrudan karar iptalini görüşmeye açması gerekirken, kabul edilen önergenin İmar Komisyonuna havalesini mecliste oylatıp, imar planının kesinleşmesi ve planın yargıya gitmesinin önüne geçti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak MUTAŞ yönetim kurulu üyesi yaptığı Uğur İlhami Özden’ nin kardeşine ait olan 85 bin metrekarelik alan, böylece imara açılmış oldu.

Bodrum Belediye Meclisi İmar Komisyonuna havale edilen meclis kararının iptali talebi, bir sonraki oturumda İmar Komisyonun süre istemesi ile sonuçlandı.

Karar no: 2023-147 1 Kasım 2023 Tarihli ; “Bodrum Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25, 30, 31 ve 32 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazların Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının tekrar görüşülmesi teklifine ilişkin; 1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonu iptal edildiğinden, konuyla ilgili olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından görüş alınması gerekmesi sebepleriyle konunun değerlendirilmesi için, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna ek süre verilmesinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.”

Aradan geçen 7 aylık süreçte konu, meclis gündemine tekrar gelmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Adayı iken “Akbelen” bizim için ne ise Sazköy’ de aynıdır.” diyen Tuna Işın, süreçte konunun meclise tekrar gelmesini sağlasa da, meclis kararının imar komisyonu havalesi yasa ve yönetmeliklere aykırı olmasına ve önergenin kabul edildiği oturumda görüşülmesi gerekirken zaman kazanmak için olayın sürece yayılmasına sessiz kalarak, söylediği sözün arkasında duramadı.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ